AS Gipsplatemontasje har siden 1965 spesialisert seg på ytter / innvendige vegger og himlinger, basert på stålskjelett og gipsplater.

Vi har vært med på utprøvning av veggtyper og detaljer som i dag er godkjent i forskjellig lyd og brannklasser.
Utarbeidelse av Norsk Standards beskrivelse for vegger og himlinger av tynnplateprofiler i NS 3420 har vi også vært med på. Gyprocs og Norgips montasjeveiledninger, håndbøker er velkjent underlagsstoff, slik at korrekte løsninger kan forventes utført av vårt firma.

AS Gipsplatemontasje innehar i dag sentral godkjenning i utf.210.1 og kut.210.1, siden vi de siste årene kun har konsentrert oss om ”rene” gipsplatearbeider, som viser vår seriøsitet i markedet.

Vår utviklede kvalitetssikring med sjekklister og intern kontrollsikring er i full drift, og vil bli utvidet mot komplett ISO 9002 Standard.

AS Gipsplatemontasje vil med andre ord ta seg sitt ansvar bevist, med å levere kvalitetsarbeid og foreta prosjektoppfølging. Våre byggeplasser blir bemannet med ansvarlig formann og montører med 5 - 25 års praksis.